- Truy cập vào web: V Live International (vlive-international.online) . Nhận chọn nút đăng ký tài khoản và nhập thông tin Nhập đầy đủ thông tin
Hoặc bạn có thể đăng ký bằng điện thoại nhé bằng cách lên App Store ( hệ điều hành IOS) hoặc CH Play ( hệđiều hành Androi)để tải ứng dụng V Live về nhé.

                                                                    Bạn đã có 1 tài khoản mua hàng nếu bạn là đại lý bạn sẽ nhận được ưu đãi từ cửa hàng